Lijmverbindingen

Om een hoogbelaste gelijmde verbinding verantwoord toe te passen
is kennis nodig van de mechanica der lijmnaden. Hiervoor moeten verschillende
uitgangspunten in acht genomen worden, zoals het bepalen
van de maximale schuifspanning van lijm onder bepaalde condities.
Voor het verkrijgen van een goede gelijmd eindprodukt is het van
belang dat produktvorm en Iijmsysteem op elkaar worden afgestemd
en dat de lijmwerkzaamheden met grote nauwkeurigheid worden
uitgevoerd.

Wij kunnen voor u het volgend realiceren.

Lijmkeuze onderzoek.
Verlijmen van producten.

Klik hier voor een overzicht van onze producten