Over THB Support

THB Support is al meer dan 30 jaar actief in de techniek en Support.

We zijn in de tachtiger jaren gestart met het inporteren van de Unitron Computers.
Nadat deze markt werdt overspoeld met niet IBM compateble computers zijn we hiermee gestopt

De vraag naar technieken en middelen die niet zo voor de hand liggen groeide.
Besturingen voor scheepvaart, regelingen voor klimaat sturingen enz enz .

Nu zijn we hoofdzakelijk bezig met Support en Service.

THB Support adviseert en ondersteunt opdrachtgevers vanuit een persoonlijke aanpak en een stevige
deskundigheid en streeft daarbij naar lange en hechte relaties. Onze medewerkers vormen daarbij de
grootste kracht. Wij werken op basis van een evenwichtige visie en willen voorop lopen bij nieuwe
ontwikkelingen.

Thema's nu en in de toekomst :

  • De duurzame (her)ontwikkeling van verlichting voor de huidige en bestaande voertuigen ( Oldtimers).
  • Het herontwikkelen van koppelingen voor Oldtimers.
  • Hi Performanse Clutch plates voor de Race, dit voor alle merken.
  • Het aanbrengen van frictie materiaal op remmen en koppelingen.